Interiéry, exteriéry Výstavní expozice Projektové práce

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Pakliže vyžadujete jakoukoliv výstavbu nebo náročnou rekonstrukci v podstatě libovolného typu nemovitosti, zajistíme Vám kromě stavebních prací i patřičnou projektovou dokumentaci. Textovou a schématickou část týkající se budoucí výstavby. Ta je potřebná nejen v podobě mustru pro samotnou stavbu, ale i kvůli stavebním úřadům. Z tohoto pohledu Vám dokážeme zpracovat:

  • Dokumentaci pro stavební povolení
  • Dokumentaci pro územní rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že disponujeme řadou specialistů, odborníků, architektů a především samotných projektantů, máte záruku, že realizované nákresy se budou plně řídit nejen Vašimi požadavky, ale především příslušným stavebním zákonem, díky čemuž bude stavba probíhat bez jakýchkoliv úředních obstrukcí.

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V momentě, kdy budete chtít využít našich profesionálních služeb z oblasti stavitelství, provedeme hned několik důležitých kroků, které povedou k tvorbě projektové dokumentace. Po náležitých konzultacích a sdělených požadavcích, týkajících se výsledné stavby, dochází k zaměření budoucí nemovitosti, ověřování všech právních předpisů, vlastnických práv pozemků, až po samotnou projekční činnost.

V závislosti na Vašich individuálních potřebách jsme schopni nabídnout také některé části nebo typy projektů, které vyžadujete. Obvykle to bývá:

  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro zadání stavby
  • Realizační dokumentace stavby a mnohé další

Očekávat můžete příznivou a zajímavou cenu, výjimečné znalosti z tohoto oboru a možnost shlédnout budoucí projektovou dokumentaci v podobě 3D vizualizace, která Vám jistě mnohé napoví. Svěřte proto své prvopočáteční stavební dílo nám, expertům na stavební činnost.