Interiéry, exteriéry Výstavní expozice Projektové práce

INŽENÝRING

Potřebujete-li koordinovat celou Vaší stavbu již od samotného prvopočátku, může Vám být nápomocen náš profesionální inženýring. Služba, která se zaměřuje především na činnosti související s projektovou dokumentací, respektive zajištěním všech potřebných povolení a souhlasů, jež vedou k úspěšné s úřady posvěcené výstavbě.

Inženýring v našem podání v sobě ukrývá hned několik velice důležitých kroků, které jsme schopni absolvovat a vyřídit za Vás, díky čemuž můžete ušetřit nejen čas, ale také peníze. Inženýring pokrývá:

  • Zpracování všech žádostí pro stavební úřad, ať už jde o stavební povolení nebo územní souhlas
  • Zajištění vodoprávního povolení a vyjádření všech vlastníků sítí – plyn, elektřina, kanalizace, apod.
  • Souhlasy sousedních majitelů pozemků s plánovanou výstavbou
  • Vyřešení nejasností v projektové dokumentaci či zařízení dalších povinností spojených s udělením stavebního povolení

Pokud tedy využijete náš inženýring, řešíte a upřesňujete jenom věci týkající se samotné stavby, dispozic nemovitosti a výsledného vzhledu. O vše ostatní se postaráme za Vás. Vše proběhne rychle, bez obtíží a podle stavebního zákona a jiných právních předpisů.

NADSTANDARDNÍ INŽENÝRING

Vzhledem k tomu, že si svých klientů nadmíru vážíme, rozšiřujeme služby běžného inženýringu o další procesy, které se týkají převážně koordinace samotné výstavby.

  • Konzultace s projektanty a příslušnými úřady v případě jakýchkoliv změn při výstavbě
  • Hlídání plnění povinností uvedených v projektu, respektive určitý stavební dozor
  • Nabídka služeb a osobní účasti v rámci dalších jednání (výběrové zakázky), pro která jste si od nás nechali zpracovat projektovou dokumentaci

Inženýring může mít od různých společností mnoho podob, volte proto tu nejbohatší. Tu, kterou nabízí právě naše společnost Topint Group.