Topint Group - Interiéry - Zahradnické služby
Interiéry, exteriéry Výstavní expozice Projektové práce

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

 1. Návrhy a realizace zahrad na klíč
 2. Okrasná a koupací jezírka
 3. Střešní zahrady
 4. Údržba zeleně
 5. Zámkové dlažby

Zatímco v minulosti byly okrasné zahrady výsadou bohatých, dnes si je může dovolit téměř každý. Zato vlastního zahradníka si drží jen opravdu málokdo. Proto je potřeba volit takové zahradní úpravy, jejichž provoz a údržba nebude časově a finančně vyčerpávající. Pokud se totiž zahradám nedostává dostatečné péče, vytrácí se jejich půvab, smysl a mnohdy i funkce. Zcela bezúdržbové zahrady jsou mýtem - pokud se tedy nejedná o pěkný betonový dvorek. Přesto lze zahradu naplánovat tak, aby se nutnost údržby zmenšila na přijatelnou míru, aniž by byla dotčena funkce či estetická hodnota. Investice do vybudování zahrady tedy není v žádném případě jedinou položkou, se kterou musí rozumný majitel zahrady počítat. Nepromyšlená, a přitom mnohdy nákladná řešení mohou být v konečném výsledku zklamáním: není-li zahrada naplánována s rozmyslem a zároveň s přihlédnutím k nutnosti budoucí údržby, mohou skončit až fiaskem. Správně naplánovaná zahrada může naopak výrazně snížit budoucí výdaje i časové investice.

Hlavním prvkem každé zahrady je samozřejmě zeleň. Zde je potřeba pečlivě zvážit podmínky na stanovišti, kvalitu půdy, orientaci ke světovým stranám, vláhové poměry a podobně. Hodně důležitým a v dnešní době i diskutovaným tématem je i životní prostředí, které můžeme prostřednictvím své zahrady nezanedbatelným způsobem ovlivnit.

Plánování zahrad má samozřejmě i další rozměry, než jen praktické. Rozhodující je estetické působení a vhodné sladění s domem i se širším okolím; vždyť každá zahrada je odrazem osobnosti svých majitelů. V dnešní záplavě dostupných výrobků, stylů a rostlinného materiálu je ale mnohdy obtížné sladit vše do jednotného funkčního a estetického celku.

Chtějí-li se vlastníci zahrady vyvarovat zbytečných omylů, měli by se svěřit někomu, komu důvěřují. A v tomto bodě je na místě oslovení odborníka – zahradního architekta. Jeho úkolem je nejen ohlídat všechna výše zmiňovaná odborná hlediska, ale hlavně a především vyjít vstříc individuálním přáním a potřebám. V čem tedy jeho práce spočívá?

Způsob práce a hloubka zpracování se může v jednotlivých projekčních kancelářích výrazně lišit. Vypracování kompletního projektu by přesto mělo vždy zahrnovat některé nedílné části a postupy. Samozřejmostí je návštěva řešeného pozemku, zachycení stávajícího stavu a důkladný průzkum stanovištních podmínek i širších souvislostí daného místa. Důležitým krokem je diskuse s majiteli či uživateli pozemku, a to nad fungováním i nad estetickým výrazem vznikající zahrady. Důležité místo musejí zaujmout veškeré požadavky a myšlenky majitele, na projektantovi je pak jejich správné a logické začlenění do projektu.

První vize architekta jsou zákazníkovi předloženy v jedné či několika variantách, tzv. konceptech. Na základě další diskuse se zadavatelem architekt rozpracuje finální studii. Následnými fázemi jsou detailní prováděcí výkresy: vytyčení záhonů, cest, teras nebo vodních ploch, výběr materiálů a rostlin, případně mobiliáře či zahradních doplňků. Neměla by chybět ani vizualizace, například výkres perspektivy, zákres nových prvků do fotografie současného stavu nebo alespoň inspirační fotografie, které majiteli zahrady jednoduchým způsobem přiblíží zvolený architektonický záměr, vybrané technické prvky a druhy rostlin.

Tím však práce zahradního architekta nekončí: Nezbytnou součástí každého projektu musí být technická zpráva, obsahující pokyny k technologickým postupům založení zahrady, a také plán péče a budoucí údržby, se kterou je nutné počítat. Při výběru firmy pro realizaci záměru může hodně pomoci výkaz výměr, který usnadní srovnání cenových nabídek oslovených realizátorů. Bonusem může být autorský dozor architekta při vlastní realizaci zahrady, který může průběh realizace významným způsobem zefektivnit a zároveň dohlédnout, aby finální výsledek odpovídal architektonickému záměru. Stejně jako jiné profese je i zahradní architektura oborem se širokou škálou nabízených služeb. Proto je správná volba projektanta pro finální podobu zahrady mnohdy klíčovým rozhodnutím. Práce zahradního architekta je kvalifikovaná činnost, která vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také pochopení pro potřeby a požadavky uživatelů zahrady a nepochybně vysoké estetické cítění. Návrh zahrady se neobejde bez několika návštěv pozemku i schůzek s objednateli projektu, což vyžaduje čas. Těžko pak lze očekávat kvalitní, originální a na míru zpracovaný projekt zcela zdarma nebo za hubičku, například jako bonus k realizaci zahrady. Investice do spolupráce se spolehlivým zahradním architektem se v konečném součtu výrazně vyplatí.

Realizace zahrad na klíč

Topint Group se kromě projektů zabývá i samotnou realizací zahrad. Pro naše klienty zabezpečíme dopravu zemin, substrátů a kameniva, provedeme celkovou úpravu a modelaci terénu, nainstalujeme závlahový systém nebo osadíme zahradní a koupací jezírka, provedeme výsadbu rostlin nebo založíme trávník.

Realizace svépomocí

Pokud si chcete zahradu zrealizovat sami, nabízíme Vám prodej rostlin za zvýhodněnou cenu. Doprava na místo realizace zahrady je samozřejmostí. Na přání je možné rozmístění rostlin dle osazovacího plánu, případně autorský dozor, kde Vám budou asistovat naši architekti. Zaujala Vás naše nabídka? Spojte se s námi ještě dnes

Zahradní okrasná a koupací jezírka

Přírodní vodní plochy pro okrasu a koupání. Účelné a přesto krásné!
Možnost koupání na vlastní zahradě je zejména v horkém létě k nezaplacení. Řešíte na vaší zahradě možnost koupání a umělé, či betonové bazény se Vám nehodí do koncepce zahrady, nebo se zktrátka koupat v přírodním jezeře? Nebo snad toužíte po vlastních okrasných rybkách? Řešením je biotop. Naše společnost realizuje vodní plochy všech velikostí, od malých okrasných jezírek a tůňěk až po velká koupací jezírka, potoky a vodopády. Rozdělte se s námi o svou představu, změníme ji ve skutečnost. Zaujala Vás naše nabídka? Spojte se s námi ještě dnes !

Střešní zahrady

Trendem dnešní doby je maximální využití a funkčnost staveb, k čemuž přispívají také střešní zahrady. Zelené, neboli vegetační střechy, jsou střechy zcela, nebo částečně uzpůsobené pro umístění zeleně. Hlavní výhody střešních zahrad jsou kromě vzhledového efektu zejména funkční výhody, jako např. zvýšení retenční schopnosti střechy a tím výrazné zmírnění zátěže kanalizačního systému, výrazné tepelně - izolační vlastnosti, snížení prašnosti a v neposlední řadě prodlužují životnost střešních konstrukcí.

Základní typy zelených střech:

 • Úsporná střecha
 • Lehká střecha
 • Přírodní střecha
 • Retenční střecha
 • Šikmá střecha
 • Střešní zahrada
 • Parková střecha
 • Provozní střecha
 • Inverzní střecha

Topint Group spolupracuje při zakládání střešních zahrad s německou společností Optigreen, lídrem v oblasti technologie střešních zahrad.
Zaujala Vás naše nabídka? Spojte se s námi ještě dnes.

Údržba zeleně

Důvodů, proč nám přenechat péči o Vaši zahradu nebo jinou zeleň, může být hned několik. Nemáte čas, potřebné vědomosti nebo zručnosti, nebo se jen chcete věnovat příjemnějším činnostem? Rádi Vám pomůžeme! V naší nabídce naleznete pravidelnou nebo jednorázovou údržbu Vaší zeleně. Co všechno provádíme?

Nabízíme Vám:

 • údržby trávníků
 • ruční a chemické odplevelení
 • zdravotní a výchovné prořezy dřevin
 • chemická ochrana rostlin
 • kácení stromů včetně rizikového
 • zazimování rostlin

Zaujala Vás naše nabídka? Spojte se s námi ještě dnes.